Alfapac

1. Den stiliserade grafiska symbolen består av i första hand alfa-tecknet, som är omvänt, symmetriskt dubblerad.

2. Logotypen består samtidigt i och med detta även av bolagets initialer ”a p”, som ihopkomponerats.

3. Den mjuka harmoniska formen vill även förmedla en rörelse som ögat lockas att följa. Den kan även rent konkret associeras till filmens rörelse i själva tillverkningsprocessen.

4. Djupare sätt kan den raka ingående linjen symbolisera ”input” som kan bestå av ideér, uppdrag, material etc, medan den dynamiska rörelsen motsvarar bolagets övriga, egna aktiva insatser med hjälp av erfarenhet, kunskap och materiella resurser och processer. Den raka utgående linjen är följaktligen den färdiga tjänsten/produkten. Den obrutna rena linjen vill i det här sammanhanget förmedla en god logistik/säkerhet och ett rationellt, intrimmat flöde.

5. Tack vare enkelheten och den tidlösa hårda stiliseringen utan schatteringar och toningar, kan symbolen användas i alla storlekar och sammanhang. I och med att logotypen endast får användas i en eller två färger, kan man oberoende av media säkerställa en kvalitetsmässigt, förutbestämd jämn och hög kvalitet. Detta innebär också lägre produktionskostnader på framförallt enklare trycksaker och förbrukningsmateriel.