Econova

Det gröna trädet…

Står för grunden/materialet och ursprunget för verksamheten/produkterna.
Kraftfullt, frodigt och grönt för det livskraftigt växande och miljöanpassade företaget.

Den uppåtvända gröna pilen…

Symboliserar det positiva, uppåt- och utåtriktade, dynamiska och progressiva företaget.
Står förstås även för en mål- och miljöinriktad verksamhet.

Tak/paraply…

För samordning och omsorg.

Den svarta jorden

En viktig del av verksamheten. Symboliserar även stadga, sammanhållning och den riktade “näringen” för den gemensamma kraften.

Symbolen bildar i sig en rombvriden kvadrat som i vissa fall även går att använda utan företagsnamn för igenkänning och mer dekorativa reklam- och profileringsåtgärder.