Samek Tool AB

Formen och grundfilosofin

Symbolens grundformen är en harmonisk oval. Formen är tidlös och därigenom naturligtvis alltid modern, där ögat gärna fångar och följer de mjuka och klassiskt vänliga formerna. Ett inkomponerat ”S” få utgöra något av en fixeringsbild i symbolens absoluta centrum, varifrån logotypen byggs upp med hjälp av två halvor som lik pusselbitar passar precis i varandra; naturligtvis en symbolisk bild för precisionsverktygens två halvor som ju tillsammans utgör företagets slutprodukt. Lite djupare kan den omslutande formen även om man så vill få symbolisera skalet som omsluter fröets kärna, som består av den hoppressade grodden och däri det livskraftiga, okuvligt växande livet/företaget som strävar att spränga sig in/ut på nya områden/marknader.

Tekniska egenskaper och färger

Den stiliserade formen är också en viktig teknisk egenskap som underlättar den konsekventa profileringen där allt reklammaterial med lätthet – och under ekonomiskt kontrollerade former – ska kunna produceras. Den ska hålla allt ifrån små etiketter och visitkort upp till stora fasadskyltar. I detta ligger även att man inte i bör bygga in omotiverat många färger som naturligtvis kan ge upphov till trycktekniska problem och naturligtvis i sig är en ständigt fördyrande omständighet. De två valda färgerna, svart och en varmt gul (PMS 123), ger tillsammans extremt bra kontrast och uppmärksamhet, och accentuerar därigenom ytterligare ytorna, linjerna och formerna.