Tips om förpackningstryck

Undvik fallgroparna – produktkännedom viktigt

När en design och ett korrekt original ska tas fram till en förpackning är det ytterst viktigt att den som utför det har fullständigt klart för sig hur slutprodukten ska se ut. Det låter förstås självklart, men exemplen är tyvärr många där detaljer blivit felplacerade, invikningar och förslutningar har kapat väsentliga texter och så vidare. Designen får förstås inte heller innehålla några detaljer som inte går att trycka med den valda tryckmetoden, exempelvis för tunna linjer och texter. (Se även min ”liten originalskola”)

Några grundtips för att undvika de vanligaste felen på förpackningar:

• Vilken volym bygger innehållet? Se till att ha korrekt bredd, höjd och djup.
• Var på förpackningen ska budskapen sitta?
• Ha kontroll på hur förpackningen skall exponeras i butik.
• Stämmer satsytor och marginaler på originalet? Kontrolleras med de som fyller och försluter förpackningen.
• Vilken tryckmetod bör väljas?
• Välj smarta designlösningar som sänker kostnader både vid första trycket och vid eventuellt kommande förändringar.

Inga obehagliga överraskningar = bättre, snabbare och billigare

Mycket ska alltså vägas in redan i design- och originalstadiet för att inga onödiga omarbetningar ska behöva göras senare i arbetsflödet, något som i så fall nästan alltid för med sig fördyrningar och förseningar för dig som kund. Dessa risker bör förstås elimineras på ett tidigt stadium – bäst genom en god produktkännedom i kombination med tryckteknisk kunskap samt förmåga till kreativ grafisk problemlösning.

Design och original

Jag skräddarsyr alltid efter de tekniska förutsättningarna oavsett om det rör sig flexografi1, offset, digitaltryck eller någon annan tryckmetod. Jag har arbetat med bland annat design- och originalproduktion sedan mitten av 1980-talet och har även ett brett nätverk av professionella prepressföretag, tryckerier med mera. Detta gör att hela arbetsprocessen löper smidigt och med övergripande kontroll.

  1. Flexografi är idag den dominerande tryckmetoden för så kallade flexibla förpackningar som till exempel säckar, film, påsar och bärkassar, men används även för tryck till wellförpackningar, etiketter med mera.