Liten originalskola

Här har jag kortfattat samlat de viktigaste sakerna att tänka på när ett korrekt, tryckanpassat original ska skapas.

Hur kommer den packade produkten att se ut?
Börja alltid med en korrekt teknisk ritning!
Hur gör man en kvalitetskontroll av sitt originalmaterial?
Är alla länkade filer bifogade?
Är fonterna bifogade?
Är bilden i rätt upplösning?
Är logotyperna vektoriserade?
Är originalets storlek exakt samma som på tryckeriets order?
Är färgseparationen i dokumentet korrekt gjort?
Vilka fler visuella justeringar kan behöva göras?
Vad kan göras ytterligare för att sänka kostnader?

Hur kommer den packade produkten att se ut?

Exponering av budskap
• Var helt säker på vilken inverkan den packade förpackningens form och tjocklek har på designen.
• Vilka är begränsningarna och marginalerna i förpackningsprocessen?
• Försäkra dig om att svetsfliken på baksidan inte täcker över någon viktig information.

Bild_1a

Bild_1b

Börja alltid med en korrekt teknisk ritning!

• Exponeringsytor
• Marginaler
• Slutlig bredd
• Avslagslängd
• Placering av fotocellmärken

Bild_2

Hur gör man en kvalitetskontroll av sitt originalmaterial?

1. Är alla länkade filer bifogade?
2. Är fonterna bifogade?
3. Är bilderna i rätt upplösning?
4. Är logotyperna vektoriserade?
5. Är originalets storlek exakt samma som på tryckeriets order?
6. Är färgseparationen i dokumentet korrekt gjort?
7. Vilka fler visuella justeringar behöver göras?
8. Vad kan göras mer för att sänka kostnaderna?

Är alla länkade filer bifogade?

Om inte:
• Slöseri med tid att leta reda på det rätta materialet.
• Ibland extraarbete med bilderna = dyrare (till exempel vid saknad av lagerstruktur)

Idealet: Alla länkade filer är bifogade och rätt namngivna.

Slutligen:
• Behåll alla nödvändiga lager
• Ta bort gömda lager

Bild_4

Är fonterna bifogade?

Om inte:
• Risk för omflödning av text.
• Dyra ändringar – sökning efter fonter

Idealet:
• Ett öppet dokument direkt från original applikationen (till exempel InDesign eller Illustrator)
• Ett dokument där alla texter är konverterade till banor (vektoriserade)
• Ett tryck från kund eller en PDF.

Bild_5

Är bilden i rätt upplösning?

Om inte:
• Bilden kommer att bli taggig och oskarp.
• Antalet gråskaletoner (nivåer) i bilden kommer att bli färre (hårdare toning)

Idealet:
• 400 dpi = rastertäthet x 2 i skala 1:1 (100% storlek)

Viktigt
Rekvirera om möjligt en färglikare från kund!

Bild_7

Bild_8

Är logotyperna vektoriserade?

Om inte: pixelbaserade i Photoshop:
• Risk för att kanterna blir taggiga och oskarpa
• Svårare att separera färgerna korrekt
• Storleksförändringar begränsade

Idealet: vektoriserade logotyper (till exempel från Illustrator):
• Skarpa kanter
• Lätt att färgseparera
• Obegränsade möjligheter att storleksförändra

Bild_11

Bild_12

Bild_15

Är originalets storlek exakt samma som på tryckeriets order?

Om inte:
Kostnadskrävande omarbetning av original:
• Ny layout
• Textjusteringar
• Skapa exakta mått och utfall.

Idealet:
• Kunden erhåller information om aktuella mått innan originalarbetet påbörjas.
• Korrekt måttsatt ritning (keyline) skickas till kund.
• Kunden är införstådd med hur designen kommer se ut på en färdiga förpackningen.

Sid_13

Är färgseparationen i dokumentet korrekt gjort?

• Undvik att färgsätta små tunna texter i flera färger. Välj svart eller PMS-färg istället för en CMYK-blandning. (detta för att minska risken för dåligt slutresultat vid misspassning)
• Vid enkel design kan du ibland med fördel byta CMYK-blandningar till en eller två PMS-färger.

Vilka fler visuella justeringar kan behöva göras?

• Vita linjer som placeras på färgad bakgrund görs tjockare. Även positiva linjer kan behöva göras fetare. Positiva linjer som är för tunna kan även få en oönskad form eftersom de inte får tillräcklig stadga i klichématerialet.
• Små negativa texter som är placerade på CMYK-färgad bakgrund behöver göras fetare eller större. Små positiva texter kan eventuellt också behöva göras större.
– Färgen kommer att pressas mellan kliché och substrat (flexo)
– Misspass i tryck (flexo)

OBS! Informera alltid kunden när justeringar behöver göras som på något sätt kommer att förändra designens visuella slutresultat.

Sid_16a

Sid_16b

Sid_16c

Sid_16d

Sid_16e

Vad kan göras ytterligare för att sänka kostnader?

• Är någon av de tryckta färgerna gemensam för flera produkter i samma serie? = samma kliché kan användas.
• Minimera klichékostnader vid framtida ändringar i tryck genom smart design.

Sid_17a

Sid_17b