Välkommen

Här är några exempel på vad jag har gjort och kan hjälpa dig med:

Förpackningar

Jag skapar tillsammans med min kund en säljande och trycktekniskt korrekt förpackningsdekor. Jag har ett brett kontaktnät med reprotekniker och tryckerier och kan råda om optimala tryckmetoder. Det hela blir rätt från början och jobbet löper snabbt, rätt, effektivt och till låg kostnad.

Logotyper

Jag hjälper ditt företag att skapa en slagkraftig och grafiskt korrekt och unik logotype och profil. Stor vikt lägger jag vid att den ska ha ett djupt symboliskt värde vari just ditt företags verksamhet och vision ska finnas med och genomsyra den kreativa processen. Logon ska kunna leva länge och oftast tack vare djupare värden stå fri från tillfälliga trender.

Trycksaker

Traditionellt profil-, sälj- och informationsmaterial såsom foldrar, broschyrer, visitkort utställningsmaterial med mera hjälper jag dig gärna att ta fram.

Illustrationer

Stilistiska vinjetteckningar eller komplexa tekniska processer visualiserar jag åt dig på ett renodlat och lättförståeligt vis. Gärna med en humoristisk touch.

Teckningar, målningar & grafik

Jag utför även traditionella verk i olika manér och tekniker.