Förpackningar

Jag skapar tillsammans med min kund en säljande  och trycktekniskt korrekt förpackningsdekor  Jag har ett brett kontaktnät med reprotekniker och tryckerier och kan råda om optimala tryckmetoder. Det hela blir rätt från början och jobbet löper snabbt, rätt, effektivt och till låg kostnad.